Lý do tại sao xe đạp du lịch và xe đạp địa hình có mặt trên thị trường là dành cho những người thích đi du lịch bằng xe đạp đường trường. Đây là nơi những chiếc xe đạp sỏi phát huy tác dụng. Nhận thức được hình học khung đặc biệt, METRONEER trình bày một loạt các Gravel E Bikes để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Gravel E Bikes

Xe đạp sỏi không được kém đẹp hơn xe đạp đường thông thường. Của chúng tôi

Gravel E Bikes

có phong cách giống như bất kỳ chiếc xe đạp đường trường nào của bạn. Kiểm tra các mô hình chúng tôi cung cấp và liên hệ chúng tôi cho một cuộc điều tra.